Kancelaria Izydorczyk

Poszczególni adwokaci i aplikanci adwokaccy Kancelarii Adwokata Sławomira Izydorczyka zajmują się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym tych dotyczących separacji, władzy rodzicielskiej, alimentów, zniesienia współwłasności majątkowej oraz podziału majątku. Ponadto Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych z zakresu zasiedzenia, uwłaszczenia, eksmisji, naruszenia posiadania oraz z zakresu prawa zobowiązaniowego, spadku jego działu oraz postępowań dotyczących zachowku.

Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach karnych, w tym przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu oraz wolności seksualnej. Często reprezentujemy naszych klientów w sprawach narkotykowych a ponadto w sprawach dotyczących naruszeń norm bezpieczeństwa publicznego. Prawo karne wykonawcze również nie jest nam obce. Założyciel Kancelarii jest pasjonatem prawa podatkowego, w tym prawa karnego skarbowego oraz prawa dewizowego.

Wyspecjalizowany dział Kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego oraz obsługuje przedsiębiorców w różnych postępowaniach, w tym postępowaniach administracyjnych, dotyczących uzyskania zezwoleń, koncesji oraz licencji.

Zapomniane hasło