W tym możemy pomóc

Obszary ekspertyzy

W tym możemy pomóc

Sprawy karne

Obsługujemy postępowania karne na terenie całego kraju.

DZIAŁANIA SŁUŻB SPECJALNYCH

Prowadzimy postępowania również z wyłączeniem jawności, wymagające poufności i wysokiego stopnia dyskrecji.

Sprawy Wojskowe

Posiadamy duże doświadczenie w sprawach prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową, i Sądy wojskowe.

Sprawy gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze, oraz wszelkie Osoby prawne, w tym międzynarodowe.

Sprawy Narkotykowe

Bierzemy udział w postępowaniach w sprawach narkotykowych i innych w związku z użyciem substancji psychoaktywnych.

Prawo Kanoniczne

Prowadzimy postępowania kanoniczne przed Organami Władzy Kościelnej.

Prawo cywilne

Pomagamy w sporach cywilnych, zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym.

Prawo administracyjne

Wspieramy wiedzą i doświadczeniem w sprawach przed organami administracji publicznej, urzędami.

Sprawy rodzinne

Prowadzimy sprawy spadkowe, rodzinne, w tym – rozwodowe, alimentacyjne i dotyczące opieki nad małoletnimi.

wspierający nasze działania

Instytucje i Partnerzy

Are you looking for someone to help?

Let us help you! Call Now : (1)2345-2345-54

·  Mon – Fri 09:00-17:00