Stanowczo popieramy niezawisłość polskiego sądownictwa, i trójpodział władzy.

protest1

sędziow22