Usługi

OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

Sprawy karne

Jeżeli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Policja lub Prokuratura wezwały Cię na przesłuchanie albo padłeś ofiarą przestępstwa i zgłosiłeś to stosownym służbom – oznacza to, że uczestniczysz lub niedługo będziesz uczestniczył w sprawie karnej.

Stalking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawy gospodarcze

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ubezpieczenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rozwody

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych związanych z rozwodami, separacjami, podziałem majątku współmałżonków oraz opieką nad dziećmi.

Prawo pracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawy narkotykowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Odszkodowania, zadośćuczynienia, renty

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku (komunikacyjnego,
przy pracy, błędu medycznego,
lecz także włamania, czy zalania)
i na własną rękę w internecie próbujesz szukać podstawowych informacji w zakresie tego jakie roszczenia Ci przysługują – skontaktuj się z nami.
Poprowadzimy Twoją sprawę kompetentnie. Profesjonalnie, i – co najważniejsze – skutecznie.

Spadki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus l

Sprawy wojskowe

Lorem ipsudipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawy bankowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nieruchomości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mandaty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawy administracyjne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawy wyznaniowe, kanoniczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakty
z dziećmi

Spośród wielu spraw z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy także te dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi. Pozostajemy w pełni świadomi, jak ważne są prawidłowe relacje rodzinne, których kształtowanie wymaga osobistego kontaktu z najbliższymi. Mamy również na względzie, jak szczególnie ważny jest czas i szybkość postępowań o ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi oraz egzekucja tego uprawnienia. W trosce o dobro naszych Klientów zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie:
odbierania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, w tym dzieci uprowadzonych za granicę;
ustalania miejsca pobytu dziecka;
ustalania kontaktów z dzieckiem na drodze polubownej lub w postępowaniu przed sądem opiekuńczym;
egzekwowania obowiązków wynikających w orzeczeń sądowych lub ugód w przedmiocie kontaktów z dzieckiem;
dochodzenia należności pieniężnych w razie uporczywego uniemożliwiania kontaktu z dzieckiem.

Ubezpieczenia
Odszkodowania
Zadośćuczynienia
Renty

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku (komunikacyjnego, przy pracy, błędu medycznego, lecz także włamania, czy zalania) i na własną rękę w Internecie spróbujesz odszukać podstawowych informacji w zakresie tego jakie roszczenia Ci przysługują, jakie kroki powinieneś podjąć, ile masz na to czasu, z jakimi wiąże się to kosztami, itd., zapewne od razu trafisz na ofertę tak zwanych „kancelarii odszkodowawczych”. Firmy te reklamują się jako podmioty, które „gwarantują” Ci uzyskanie odszkodowania od prywatnego ubezpieczyciela, ZUS-u lub placówki ochrony zdrowia. Zaczniesz się pewnie zastanawiać czy skorzystać z oferty adwokata lub radcy prawnego czy z „kancelarii odszkodowawczej”, której nazwa wskazywałaby na to, że jest to profesjonalny wyspecjalizowane podmiot zajmujący się wyłącznie tematyką odszkodowawczą.

Czy warto zatem skorzystać z oferty „kancelarii odszkodowawczych”? Naszym zdaniem nie – jeżeli jesteś ofiarą wypadku, powinieneś zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Adwokat odszkodowania gwarantuje Ci profesjonalną pomoc i kompleksowe doradztwo w Twojej sprawie.

Dochodzenie odszkodowań – adwokaci i radcy prawni mający uprawnienia do reprezentowania Cię jako osoby poszkodowanej w sądzie

Po pierwsze, my, adwokaci i radcy prawni jesteśmy podmiotami profesjonalnie świadczącymi pomoc prawną, w tym w zakresie profesjonalnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Każdy z nas uzyskał wykształcenie prawnicze, odbył aplikację, zdał egzamin zawodowy i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem. Z drugiej strony, tak zwane „kancelarie odszkodowawcze” to zwykłe firmy zatrudniające przedstawicieli handlowych (działających często jak akwizytorzy) oraz prawników (często bez aplikacji, a zatem nie adwokatów, ani nie radców prawnych od wypadków przy pracy). Doradca odszkodowawczy nie ma zatem uprawnień aby reprezentować Cię jako osobę poszkodowaną w sądzie. Takie uprawnienie przysługuje wyłącznie adwokatom i radcom prawnym. Pamiętaj, nawet jeżeli jesteś przekonany, że przysługuje Ci odszkodowanie i powierzysz sprawę kancelarii odszkodowawczej, która nieprofesjonalnie poprowadzi Twoją sprawę (np. zawrze zbyt niską ugodę) – tracisz szansę na korzystne rozstrzygnięcie sprawy. Drugiej szansy już nie będzie, bez względu na to jak możesz zostać poszkodowany.

Adwokat odszkodowania – teren całego kraju

Po drugie, nie możemy świadczyć usług wyłącznie w oparciu o wynagrodzenie za osiągnięcie celu (tzw. success fee). Tymczasem kancelarie odszkodowawcze tak właśnie działają – ich prowizje są naprawdę wysokie i wynoszą pomiędzy kilkanaście a kilkadziesiąt procent wywalczonej kwoty, co często odpowiada kilkudziesięciu tysiącom złotych. Aby jednak wygrać sprawę przed sądem, kancelarie odszkodowawcze i tak są zobowiązane prawnie do korzystania z usług profesjonalnych podmiotów (adwokaci i radcy prawni), co powoduje, że ich stawki są wyższe niż nasze. Płacisz bowiem po pierwsze – za pośrednika (kancelarię odszkodowawczą), po drugie – za profesjonalistę (adwokata lub radcę prawnego), bowiem tylko te osoby mogą reprezentować Twoją sprawę przed sądem.

Obowiązuje nas Kodeks Etyki Adwokackiej

Po trzecie, jeżeli nie będziesz zadowolony wynikiem sprawy lub sposobem jej prowadzenia, nie masz możliwości złożenia skargi na kancelarię odszkodowawczą. Firmy odszkodowawcze nie podlegają Rzecznikowi Finansowemu, podczas gdy adwokaci i radcy prawni podlegają pod sądownictwo dyscyplinarne, obowiązują ich również Kodeks Etyki Adwokackiej. Co więcej, adwokaci i radcy prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, a zatem jeżeli nieprawidłowo wykonają usługę, możesz zwrócić się do ubezpieczyciela i otrzymać odszkodowanie.

Prawnik odszkodowania – gwarancja profesjonalizmu w prowadzeniu Twojej sprawy

Po czwarte, kancelarie odszkodowawcze formułują umowy z klientami w sposób nieprecyzyjny, a często w sposób wskazujący na stosowanie klauzul abuzywnych – niedozwolonych w tego typu umowach. Przykładowo, kancelarie wskazują, że klient nie może wypowiedzieć umowy przed zakończeniem sprawy, co jest niezgodne z prawem.

Czy powyższe argumenty Cię przekonały? Zwróć się do nas, a my jako kancelaria od wypadków przy pracy, zagwarantujemy Ci pełen profesjonalizm w prowadzeniu Twojej sprawy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, obejmujące liczne wygrane sprawy z ubezpieczycielami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także szereg korzystnych dla klientów ugód.bus leo.

Prawo karne

Jeżeli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Policja lub Prokuratura wezwały Cię na przesłuchanie albo padłeś ofiarą przestępstwa i zgłosiłeś to stosownym służbom – oznacza to, że uczestniczysz lub niedługo będziesz uczestniczył w sprawie karnej.

Pomoc prawna świadczona przez prawnika od spraw karnych rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego, w ramach którego śledczy gromadzą dowody w sprawie, które zostaną wykorzystane następnie przed sądem. Już wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady adwokata od spraw karnych, aby ustalić prawidłową linię obrony, po to aby zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie.

Adwokat specjalizacja prawo karne – jak działamy?

 Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, gwarantujemy, że doradzimy Ci jakie są możliwe rozwiązania w Twojej sprawie i wspólnie z Tobą wybierzemy najkorzystniejsze z nich. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja oskarżonego jest trudna i stresująca, dlatego niezależnie od tego czy będziemy reprezentować Cię w prostej sprawie wykroczeniowej czy sprawie karnej zagrożonej wysoką sankcją karną, gwarantujemy pełen profesjonalizm i rzetelność.

W ramach kolejnych etapów prowadzenia sprawy karnej:

  • na podstawie otrzymanych przez Ciebie informacji, już na etapie postępowania przygotowawczego zaplanujemy najskuteczniejszą linię obrony,
  • przeanalizujemy dowody zgromadzone przez Prokuraturę lub Policję, które świadczą na Twoją niekorzyść i odnajdziemy w nich nieścisłości i luki,
  • powołamy nowe dowody, które świadczą na Twoją korzyść,
  • w toku rozprawy sądowej, będziemy pilnować aby sąd nie pominął żadnych dowodów świadczących na Twoją korzyść,
  • będziemy uczestniczyć we wszystkich przesłuchaniach świadków, przygotowuje pytania do świadków,
  • przesłuchamy biegłych, a jeśli będzie to konieczne, złożymy zastrzeżenia do ich wniosków,
  • jeżeli wyrok nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący, złożymy apelację do sądu drugiej instancji lub kasację do Sądu Najwyższego.

tekst, wszystko to co przyjdzie Ci do głowy. Nie ograniczaj się. Ikonę możesz łatwo edytować.

Prawo cywilne

Tutaj możesz wpisać swój tekst, wszystko to co przyjdzie Ci do głowy. Nie ograniczaj się. Ikonę możesz łatwo edytować.

Prawo rodzinne

Tutaj możesz wpisać swój tekst, wszystko to co przyjdzie Ci do głowy. Nie ograniczaj się. Ikonę możesz łatwo edytować.

Znalazłeś okazję w nieruchomościach?
Sprawdź, czy rzeczywiście nią jest…

PRZEANALIZUJEMY JEJ STAN PRAWNY. MOŻLIWOŚCI.

Przeprowadzka?ZARZĄDZANIE?INWESTYCJE?
SPRZEDAŻ?
Wynajem?
kupno?

wszystko o nieruchomościach.

z nami.