Maciej Góral

Aplikant Adwokacki - Adwokat Kościelny

Email

Telefon +48 784 412 754

O Mnie

Jestem prawnikiem, kanonistą specjalizującym się w procesach o stwierdzenie nieważności
małżeństwa. Pozostaję członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu
Adwokatów Kościelnych w Polsce, oraz absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyłem również studia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
w Warszawie na kierunku prawo.

Posiadam tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia
Christiana z 1979 roku).

Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne, obecnie kontynuuję naukę
przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Aktualnie odbywam aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

Obszary Działań

  • Rozwód Kościelny
  • Unieważnienie Małżeństwa Kościelnego
  • Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa
Dane do Wpłaty

Kliknij, aby skopiować:

68 1140 2004 0000 3202 7924 0216
KANCELARIA ADWOKACKA SŁAWOMIR IZYDORCZYK
UL. STAROWIEJSKA 16/2
81-356 GDYNIA

Pozostałe dane firmowe:
NIP: 958-037-14-55
REGON: 360036329

Powered by