Rozwód

ROZWÓD

Zawsze trudny moment dla „jeszcze” małżonków. Ostateczność – która czasami jest konieczna.

Przesłanek do jego orzeczenia jest kilka:

  1. Trwały, zupełny rozkład więzi